Najbliższe koncerty:

Sala Koncertowa Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy
25 kwietnia 2015 r., godz. 11.00